Ronda - BENAOJÁN Hotel Molino Cuatro Paradas  

BENAOJÁN  Hotel Molino Cuatro Paradas
 Ctra.Ronda-Benaoján Km 8. (Benaoján), 29370
 952 16 72 00(952 16 70 10)
 
 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
 


Additional Info容量: 20
 
说明
单人间
双人房
特价房(套房)


无障碍


  • 无障碍 无障碍
  • 需要陪护 需要陪护
  • 无法通行  无法通行
  • 可通行(咨询工作人员协助) 可通行(咨询工作人员协助)
  • 部分无障碍 部分无障碍